PODMIENKYMenu - je potrebné dohodnúť  najneskôr 1 mesiac pred svadbou.
Poprosíme Vás zaslať do e-mailu aký balíček ste si vybrali.


Tovar - Hostia si prinášajú tovar deň pred svadbou v dohodnutom čase od 13:00 do 15:00.

Prenájom priestorov - Prenájom priestorov po 03:00 hod je v cene balíčka následne je spoplatnená  každá začatá hodina v sume 100 EUR , v cene je zahrnutý aj obsluhujúci personál.

Počet osôb - Konečný počet osôb je potrebné nahlásiť najneskôr 10 dní pred uskutočnením svadby. V prípade zmeny počtu osôb menej ako 7 dní pred uskutočnením svadby bude hotel účtovať storno poplatok 10 EUR / odhlásená osoba. V prípade zmeny počtu osôb menej ako 2 dní pred uskutočnením svadby bude hotel účtovať storno poplatok 30 EUR / odhlásená osoba.

Platobné podmienky - Predbežná objednávka svadobného termínu sa prijme mailom, ktorú je potrebné potvrdiť do 7 dní vyplatením zálohy vo výške 350 €. Zaplatením zálohy sa považuje rezervácia za záväznú. V prípade zrušenia záväznej rezervácie je záloha nevratná. Druhá záloha vo výške 50% z predpokladanej sumy sa hradí 5 dní pred svadbou. Celková suma sa dopláca po ukončení svadby na druhý deň alebo podľa dohody.

Po ukončení svadby - Zvyšné občerstvenie si klienti odnášajú po ukončení svadby alebo nasledujúci deň do 11:00

Výzdoba - v cene svadobného balíčka : umelá kvetinová výzdoba, sviečky, servítky, štóly, sukne na stoly, slávnostné prestieranie, zástena, návleky na stoličky s mašľou.
V prípade že máte záujem o živé kvety vieme Vám pripraviť cenovú ponuku.


Počet hostí poplatok - V prípade menšieho počtu hosti ako 45 sa cena navyšuje + 5€ / osoba