SOBÁŠNE MIESTA

Vďaka našej jedinečnej lokalite sme pre Vás pripravili ponuku sobášnych miest v blízkosti svadobnej sály. Okruh vzdialenosti sobášnych miest je približne 550m od svadobnej sály.

SOBÁŠ V KOSTOLE

Gréckokatolícky katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Moyzesova 1028/40, 040 01 Košice

Dóm svätej Alžbety

Hlavné námestie 3, 040 01 Staré Mesto
Kontakt :
0556220079

Dominikánsky Kostol nanebovzatia Panny Márie

Dominikánske námestie 594, 040 01 Košice
Kontakt :

Kostol sv. Michala Archanjela - Uršulínky Mäsiarska, 040 01 Staré Mesto Kontakt :

Premonštrátsky kostol Najsvätejšej Trojice

Hlavná 90, 040 01 Staré Mesto
Kontakt :
0910649345

Evanjelický kostol

Mlynská 23, 040 01 Košice
Kontakt :
0556220247

Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho

81, Hlavná 83, 040 01 Košice

Kontakt :

Kostol svätého Michala 

  Hlavná 21, 040 01 Staré Mesto Kontakt :
0556221555

CIVILNÝ SOBÁŠ

Matričný úrad 

Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice Staré Mesto 

Telefón:

 055/682 71 30